ruggengraat

Craniosacraal therapie

Wat is het CranioSacraal Systeem?

Het CranioSacraal Systeem omvat het centrale zenuwstelsel, wat bestaat uit hersenen en ruggemerg. Het centrale zenuwstelsel wordt omhuld door diverse hersenvliezen. Het buitenste harde hersenvlies heet de dura mater, een belangrijke struktuur waar we in de CranioSacraal Therapie mee werken.

De dura zorgt er onder andere voor dat hersenvloeistof, waar de hersenen en het ruggemerg als het ware in ‘drijven’, niet weg kan lekken.

Hersenvloeistof of liquor heeft als belangrijke taak om de hersenen steeds van voeding te voorzien, maar zorgt bijvoorbeeld ook voor de opvang van schokken.

Het CranioSacraal Systeem biedt een lichamelijke toegang om inzicht te krijgen in de oorsprong van ziekte en/of probleem. Via aanraking en dialoog wordt een beroep gedaan op het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Het CranioSacraal Systeem heeft een eigen bewegingsritme.

Wat is het CranioSacraal Ritme?

De Amerikaanse osteopathisch arts Dr. John Upledger werd begin jaren zeventig tijdens het assisteren van een operatie geconfronteerd met een voor hem onbekend ritme. Upledger noemde dit het CranioSacraal ritme, ook wel de primaire ademhaling genoemd, waarbij de voeding van hersenen en ruggenmerg plaats vindt door het ritmisch verversen van het liquor. Het ritme ontstaat door een pompsysteem diep binnenin de hersenen. Via de schedelbotten, de wervelkolom en het stuitje is het ritme te zien als een zich uitdijende en inkrimpende golf die overal op ons lichaam voelbaar is, vergelijkbaar met de beweging van eb en vloed.

Verversing van het liquor is van vitaal belang voor het goed functioneren van het centrale zenuwstelsel. De beweging is – met de nodige training – voelbaar aan de schedel en wordt door het bindweesel (de fascia) in het hele lichaam voortgeleid en is uiteindelijk dus ook overal in het lichaam voelbaar. Voor het CranioSacraal Ritme is het belangrijk dat deze beweging nergens wordt belemmerd.

Hoe belangrijk is het bindweefsel?

Een van de grote verdienste van Dr. Upledger is dat hij het belang heeft aangegeven van de functie van het bindweefsel en de invloed daarvan op ons functioneren.
Alle structuren in ons lichaam zijn met elkaar verbonden door bindweefsel. Dit bindweefsel kunnen we ons voorstellen als een laken dat onze schedel, ruggenmerg, organen, botten, spieren, gewrichten, bloedvaten en zenuwen omhult, steunt en verbindt.

Na een trauma of ongeval zal ons lichaam in eerste instantie zelf herstellen, zoals een wond die heelt. Zo kan het ook gaan met ingrijpender gebeurtenissen, op fysiek en/of emotioneel niveau. En natuurlijk, afhankelijk van de aard van de gebeurtenis hebben we daar tijd en de goede behandeling voor nodig. Denk bijvoorbeeld aan een gewrichts letsel. Met de nodige zorg en bij een enkelband letsel bijvoorbeeld door het aanleggen van tape, geneest het weefsel in een bepaalde tijd, daarmee herstelt de functie zich en zijn de voet en de enkel weer belastbaar.

Ook emotionele trauma’s komen we – na een bepaalde tijd – weer te boven. Denk bijvoorbeeld aan een periode van rouw na het verlies van een dierbare, waarna we op een gegeven moment de draad van ons leven weer op kunnen pakken. Het trauma is een gebeurtenis geworden in ons leven en daarmee deel van onze geschiedenis.

Soms is het zo dat het trauma te groot is of het zoveelste trauma op rij, waardoor we niet meer in staat zijn te herstellen en genezing of herstel veel langer duurt of zelfs uitblijft. In dié situatie kan ons lijf overgaan op een tweede mogelijkheid: het zo efficiënt mogelijk “inkapselen”. Dan rest een litteken. We hebben littekens in verschillende lagen in ons lijf, zowel bewust als onbewust. Lichamelijk, emotioneel en in onze ziel. De last en pijn van de gebeurtenis blijft zich steeds maar melden, de functie blijft verstoord en dit zorgt voor aanpassingen van het bindweefsel, wat als het ware verhardt. Op deze ‘verharde‘ plaatsen is het CranioSacraal Ritme verminderd voelbaar.

Beweging, emotie en mentale herinnering worden daar opgeslagen en kunnen op onverwachte momenten in het dagelijks leven ineens weer ‘geraakt’ worden, waarbij de pijn, emotie, en/of herinnering van die gebeurtenis opnieuw wordt ervaren.

CranioSacraal Therapie, hoe werkt het?

Dr. Upledger heeft een behandelprotocol ontwikkeld, het zogenaamde 10 stappen protocol, waarmee in een logische opbouw het hele lichaam en alle -voor het CranioSacrale systeem- belang-rijke plaatsen worden behandeld. De verharding van het bindweefsel wordt op die manier getracht weer te laten verzachten.

Door de diepe ontspanning die daarbij ontstaat kunnen ook de lagen worden aangesproken die met het eerder genoemde litteken (verharding ten gevolge van inkapseling) te maken hebben. Het zijn deze littekens en verhardingen die mogelijk verantwoordelijk zijn voor het voortbestaan van klachten of het steeds terugkeren ervan.

Zo kunt u tijdens de behandeling in bepaalde gebieden warmte of kou, spanning of ontspanning voelen of komen er herinneringen naar boven, die gepaard kunnen gaan met het vrijkomen van emoties. Ook kan het zijn dat uw lichaam tijdens de behandeling spontaan bepaalde houdingen aanneemt of bepaalde bewegingen uitvoert.
Dit proces wordt door Upledger somato-emotionele release genoemd. Sleutelwoorden hierbij zijn begrip, respect, ruimte en aandacht van mij als uw begeleider. Soms vraag ik naar datgene wat u waarneemt of voelt. U bepaalt zelf of u daarover iets wilt zeggen of niet.

Om uw lichaam de tijd te geven om te reageren op de behandeling zal de behandelfrequentie niet heel hoog zijn. Deze bepalen we samen in overleg.

Op de site van het Register Cranio sacraal therapie vindt u nog meer informatie over CranioSacrale therapie.