Als gecertificeerd therapeut heb ik een licentie van het RBCZ. (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) Daarmee ben ik gehouden aan professionele kwaliteitseisen en val onder het onafhankelijke klacht- en tuchtrecht, de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen)

Ik ben lid van de beroepsvereniging (Cranio Nederland).

De behandeling kost 80 euro en wordt niet vergoed door uw verzekering.

U kunt een behandeling afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren zonder kosten annuleren. De behandeling wordt dus wel gedeclareerd als u deze binnen 24 uur annuleert of niet nakomt.