Per 1 januari 2020 hebben een aantal ziektekostenverzekeraars gemeend de vergoeding voor CranioSacraal therapie te moeten staken.

U heeft de mogelijkheid om – indien gewenst – uw aanvullende verzekering bij een ziektekostenverzekering onder te brengen die CranioSacraal therapie nog wel vergoedt.

Als Craniosacraal therapeut ben ik opgenomen in het Register craniosacraal therapeuten (RCN). Daarmee heeft u bij veel verzekeraars nog steeds recht op een gedeeltelijke vergoeding van de behandelingskosten van € 80,00, als u een aanvullend pakket heeft afgesloten.

Zie hiervoor deze website.

Het is slechts een indicatie en uw kunt er geen rechten aan ontlenen! Het is het veiligst om met uw zorgverzekeraar contact op te nemen of om uw polis erop na te kijken.

Het is niet zo dat de rekening door mij bij uw zorgverzekeraar wordt ingediend. U kunt dit zelf achteraf doen, vooropgesteld dat de behandeling inderdaad (gedeeltelijk) vergoed wordt.

Een behandeling die uiterlijk 24 uur van tevoren, telefonisch op nummer 020-6148261 is geannuleerd, wordt niet in rekening gebracht. Bij het annuleren van een afspraak binnen deze 24 uur, of het niet (kunnen) nakomen ervan, wordt deze wel in rekening gebracht.

Per januari 2020 vervalt mijn lidmaatschap van de Vereniging van natuurtherapeuten (VNT).