Als gecertificeerd therapeut ben ik opgenomen en geregistreerd in het CRKBO-register en heb een licentie van het RBCZ. (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) Daarmee ben ik gehouden aan professionele kwaliteitseisen en val onder onafhankelijk klacht- en tuchtrecht, de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen)

Zowel de praktijk als ikzelf hebben een AGB-registratie

Ik ben lid van de beroepsvereniging UCN (Upledger Craniosacraal Therapie Nederland) en van de LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten).

U heeft u bij diverse ziektekosten verzekeraars recht op een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandelingskosten van € 80,00, vooropgesteld dat u een aanvullend pakket heeft afgesloten waarin deze vergoeding wordt vermeld.

Zie hiervoor deze website.

Het is een indicatie en u kunt er geen rechten aan ontlenen. Het is het veiligst om vooraf met uw verzekeraar contact op te nemen of om uw polisvoorwaarden erop na te kijken.

Indien gewenst kunt u deze vergoeding – met de nota die u van mij krijgt – zelf bij uw verzekering terug te vragen.

Een behandeling die uiterlijk 24 uur tevoren, telefonisch op nummer 06-48386000 is geannuleerd, wordt niet in rekening gebracht. Bij het annuleren van een afspraak binnen de 24 uur, of het niet (kunnen) nakomen ervan, wordt deze wel in rekening gebracht.